טפסים
תשלום חשבון
צור קשר

תשלום חשבון באתר

תושבי חיפה - לתשלום באמצעות כרטיס אשראי הקש כאן 

תושבי קרית שמואל בלבד - לתשלום באמצעות כרטיס אשראי - הקש כאן 

•  יש לוודא כי חשבון המים מצוי לפניך וכי ברשותך מספר הזהות של בעל הכרטיס.


•  האם ניתן לשלם כל סכום? האם ניתן לשלם חשבון לאחר ניתוק? יש לפרט הגבלות או דרישות סף