חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מד מים

בהתאם ל חוק מדידת המים (1995) חובה להתקין לכל נכס כללי מד מים ראשי - על מנת למדוד כמות מים נצרכת בנכס.ולכל צרכן לשם מדידת מים בנכסו יותקן גם מונה משויך (דירתי).
צריכת המים לכל דירה נקבעת ע"פ הקריאה במונה הדירתי ( משויך ) בתוספת חלק שווה מהצריכה המשותפת שנרשמה במונה הראשי לנכס בהתאם לכללים .

מד מים ראשי-
מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת לכלל הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין ( לדוג' מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכיו"ב)


מד מים משויך-
מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים.
 בבית משותף, מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה מסוימת, הוא מד מים משויך. להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים בנכס, מד מים משויך רשום בספרי החברה על שם צרכן ספציפי.


קריא מד מים-
קריא מד מים הוא המספר המופיע על גבי שעון מד המים. מד המים מודד את כמות המים אשר עברה במד המים במטרים מעוקבים(מ"ק). ככלל, החברה מחייבת את הצרכנים עבור צריכת מים על בסיס כמות המים שנמדדה ונקראה בקריא מד המים בסוף כל תקופת צריכה 

 

 

תחומי אחריות

 

תרשים תחומי אחריות

 
חשוב להדגיש כי לפי הדין, תאגיד מי כרמל אחראי להפעלתה ולתחזוקתה של רשת המים העירונית , עד למד המים הכללי המותקן בכל נכס ( בתרשים מודגש בצבע אדום ).
האחריות על רשת המים הפרטית ( בתרשים מודגש בצבע כחול ) ,הכוללת צנרת ומתקנים הנמצאים בחצר הצרכן , לאחר מד המים הכללי חלה על הצרכנים  , לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאבזרים שאינם תקינים.

 

עבור לתוכן העמוד