חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסבר על חשבון המים

תיאור מרכיבי החיוב:

 

צריכת המים נמדדת במד המים של הצרכן, ביחידות הנקראות מטר מעוקב או בקיצור מ"ק.
 

הצריכה לתקופת חשבון מסוימת נקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה שקדמה לה. חשוב לדעת על פי החוק תאגיד המים אחראי לאספקת המים עד למד המים הכללי המהווה לרוב את נקודת הכניסה לרשת המים הפרטית.
 

האחריות לרשת המים והביוב הפרטיות ותקינותם מוטלת על הצרכן , לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

 

חשבון המים והביוב מורכב מחיוב בגין:

 

עלות שירותי מים וביוב בגין הצריכה האישית שנצרכה בנכס (בית, עסק, מפעל).
העלות מחושבת על ידי הכפלת התעריף למ"ק במספר המ"ק שנצרכו בפועל .
 

תעריפי המים והביוב שפרסמה רשות המים זהים בכל תאגידי המים והביוב בארץ.
כל צרכן ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור ובתנאי שדיווח על כך לתאגיד מי כרמל בע"מ.
 

אם לא דווח - ברירת המחדל תהיה 2 נפשות.
 

לגבי נכס למגורים - החישוב נעשה על פי  :

 
 בהתאם למספר הנפשות המדווח
 לפי כמות המים שנצרכה בפועל לכל נפש.

 
התעריפים נקבעים על ידי רשות המים וכוללים את רכיב עלות שירותי ביוב אשר בעבר חויב בנפרד כ"אגרת ביוב".
עלות שירותי מים וביוב בגין "הפרשי מדידה" , הינם ההפרשים בין סך כמות המים הנמדדת במדי הצריכה הפרטיים ("משוייך") לבין הצריכה הכוללת שנמדדה במד המשותף (המד הכללי).
 

על פי הדין, הפרשי המדידה מחולקים בין היחידות במבנה שווה בשווה . ההפרש בין המדידות נוצר על פי רוב משימוש בפועל לצרכים משותפים- השקיה, ניקיון, כיבוי אש, מים חמים , נזילות סמויות/גלויות וכיוצ"ב .

 

 

הסבר על החשבונית:

 

מדי חודשיים נשלחת ללקוחות חשבונית עסקה, הכוללת תשלום בגין כמות המים שצרכו בתקופה האחרונה. צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים, שמתבצעות אחת לחודשיים. כמות הצריכה מצוינת על גבי החשבונית ביחידות מטר מעוקב (מ"ק) ונקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת שנרשמה.
 

חשבון המים והוא מורכב משני ספחים. העליון, מכיל את פירוט החיוב והוא גם משמש כחשבונית מס/קבלה לאחר התשלום. החלק התחתון הינו הקבלה הנשלחת למי כרמל לאחר ביצוע התשלום בבנק או בדואר

 

להלן הסבר על הפרטים המצוינים בחשבונית:

 

חשבונית

 

הסבר מושגים בחשבון המים 

עבור לתוכן העמוד