חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חופש המידע

 

מי כרמל בע"מ הינו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 וכפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו.

 

מי כרמל מייחס חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע המצוי ברשותו, ובאופן עקרוני בכוונתו לפרסם כל מידע שיש לציבור עניין בו ואין מניעה על פי דין לפרסמו באתר האינטרנט.

אנו קוראים לציבור צרכנינו להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ.


במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.


הממונה על חופש המידע בתאגיד הינה גב' קרן גוזלן.


בקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס בקשת מידע. לצורך הורדת הטופס נא ללחוץ כאן.

בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו בקשת מידע כרוכה בתשלום אגרות.


 

פרטים נוספים על החוק מטרותיו ותחולתו על גופים שונים - ניתן למצוא באתר משרד המשפטים.
לקישור לאתר משרד המשפטים הקש כאן.  

 

קישור לחוקים ולתקנות החלים על התאגיד

קישור לחוקים, לתקנות, לכללים ולחוזרים החלים על פעילות התאגיד, אשר מפורסמים באתר האינטרנט

של הרשות ניתן לעיין באתר רשות המים בכתובת : www.water.gov.il

עבור לתוכן העמוד