חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרזים פתוחים

 מספר מכרז

 

 תיאור מכרז

 

 סטטוס

מכרז פומבי מס' 10/20

ביצוע עבודות לאחזקת מערכות נטרול ריחות

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במפרט טכני וכתב כמויות לחץ כאן

לצפיה באישור קיום ביטוחים לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 11/20

ביצוע עבודות להקמת בריכת מים לאספקת מים בגבעת זמר

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 3 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 12/20

עריכת ביטוחי מי כרמל בע"מ

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפייה בדוח סקר רכוש 01/07/2020 לחץ כאן
לצפייה בנוהל ביצוע עבודות בחום לחץ כאן
לצפייה בחריג קורונה לחץ כאן
לצפייה בחריג סייבר לחץ כאן
לצפייה בשאלון ממולא לחץ כאן
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 2 לחץ כאן

לצפיה בניסיון תביעה לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 3 לחץ כאן

לצפיה בניסיון תביעה מפורט הראל 27.10 לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 4 לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשתתפים 5 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 14/20

ביצוע עבודות שיפוצים ואחזקה במתקני התאגיד השונים

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במודעת עדכון לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 3 לחץ כאן

פתוח

בבקשה לקבלת מידע (R.F.I) לצפיה בבקשה לקבלת מידע (R.F.I) לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 15/20

ביצוע עבודות להנחת המקטע הצפוני של קו הסניקה הראשי לשפכי טירת כרמל ומבואותיה הדרומיים של חיפה למט"ש ניר עציון

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במסמך ג' - מפרט מיוחד לחץ כאן

לצפיה במסמך ד' - כתב כמויות לחץ כאן

לצפיה בתוכנית כללית WS-DD-9013-0301-01 לחץ כאן

לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-0301-01 לחץ כאן 

לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-1301-06 לחץ כאן
לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-1302-05 לחץ כאן
לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-1304-06 לחץ כאן
לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-1306-07 לחץ כאן
לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-1307-04 לחץ כאן
לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-6001-03 לחץ כאן
לצפיה בתוכנית RME-WS-DD-9013-6002-02 לחץ כאן

לצפיה בתוכנית לוחות חשמל לחץ כאן 

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

 

 

עבור לתוכן העמוד