חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרזים פתוחים

 מספר מכרז

 

 תיאור מכרז

 

 סטטוס

מכרז פומבי מס' 07/20

מתן שירותי ממונה בטיחות

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 08/20

ביצוע עבודות לחידוש צנרת מים ללא חפירה בתחום האיגוד

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בכתב כמויות לחץ כאן

לצפיה במפרט טכני לחץ כאן

לצפיה באישור קיום ביטוחים לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 06/08/2020 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 10/09/2020 לחץ כאן

לצפיה במסמך תיקון הבהרה לעניין הפיצול לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 09/20

ניטור שפכי תעשייה בתחום תאגיד

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 2 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 10/20

ביצוע עבודות לאחזקת מערכות נטרול ריחות

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה במפרט טכני וכתב כמויות לחץ כאן

לצפיה באישור קיום ביטוחים לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

לצפיה בהודעה לקבלנים 1 לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 11/20

ביצוע עבודות להקמת בריכת מים לאספקת מים בגבעת זמר

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 12/20

עריכת ביטוחי מי כרמל בע"מ

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

מכרז פומבי מס' 13/20

שירותי יעוץ להכנת מסמכי מכרז לאספקת מדי מים חדשים והקמת מערכת קריאה מדים מרחוק (קר"מ) וליווי התאגיד במהלך הליכי המכרז

לצפיה במודעה לחץ כאן

לצפיה במכרז לחץ כאן

לצפיה בפרטי משתתפים לחץ כאן

פתוח

 

 

עבור לתוכן העמוד