חיפושדלג על חיפוש
מוקד חירום
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פיתוח ועשייה למען תושבי עיר חיפה

בשנת 2018 הגיע שוב התאגיד להיקפי שיא בהחלפת ופיתוח תשתיות מים וביוב וכל זאת במקביל להמשך שיקום מואץ של יתר נכסי התאגיד.
גם בתחום זה מוביל התאגיד בין התאגידים בארץ ובעולם הן בכמות והן באיכות.
בשנה זו המשיכה חטיבת ההנדסה בעבודה אינטנסיבית לצמצום פחת המים ששופר וייצב את איתנותו הפיננסית של התאגיד.
בין היתר הוכנסה לשימוש מערכת ניטור צריכת מים שמסייעת בניהול ומעקב אחרי אירועי דלף מים.
 ומערכת שעוקבת אחרי התייעלות אנרגטית עם ,מערכת ייחודית לבקרת נצילות משאבות אשר תאפשר שליטה ובקרה מיטבית על הוצאות האנרגיה של התאגיד.
התאגיד ממשיך בביצוע שיקום ושדרוג קווי מים וביוב ללא חפירות כבישים והפרעות לציבור, ע"י שימוש בטכנולוגיות לשרוול קווי מי שתייה .
יישום שיטות חדשניות אלו שבוצעו לראשונה בישראל הציב שוב את מי כרמל בחזית הטכנולוגיה העולמית.
בתחום שפכי התעשייה בנוסף,  הושקעו גם  השנה מאמצים אדירים באכיפת שפכי תעשייה אשר נשאו פרי הן באיכות השפכים וקיטון הנזק בגינם.
בנוסף, הסתיים מיזם טכנולוגי ייחודי המאפשר לנטר איכות שפכי תעשיה ולדגום באופן אוטומטי זיהומים וחומרים אסורים הגורמים נזק ובלאי למערכות הביוב ותהליכי הטיפול בו.


להלן עיקרי ההישגים בתחומים השונים:

 • הוכנסו טכנולוגיות מתקדמות בהובלה עולמית לניטור נזילות מים  וביוב.
 • הורחבה מערכות מדידה וקידום מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת בדליפות. 
 • הוחלפו כ - 22 ק"מ צנרת מים וביוב תוך השקעה כוללת של כ 50 מיליון ₪.
 • בוצעה הכנת תשתיות לפיתוח המואץ ברחבי העיר.
 • הורחב השימוש בטכנולוגיות לעבודה ללא חפירה כגון שרוול ,קידוח וניפוץ. 
 • המשך תכנון סל נרחב של עבודות לביצוע בשנים הקרובות. 
 • הושלמה תחנת השאיבה לביוב בצומת דולפין, הגדולה והמתקדמת מסוגה בישראל.
 • המשך הצמצום באירועי תקלות של גלישת ביוב לים.
 • המשך הצמצום בפחת המים.
 • שופרה איכות שפכי תעשייה באמצעות ניטור ואכיפה של הכללים.
 • בוצעה התייעלות אנרגטית במערך השאיבה ושופר מערך הבקרה. 
 • הוקטנה כמות הפיצוצים והנזילות.

 יעדים ופרויקטים עיקריים לשנת 2019 

 • בתחום המים ימשך הטיפול האינטנסיבי בהקטנת הפחת כולל הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות. יושם דגש על טיפול בפחת המנהלי.
 • יבוצעו פרויקטים רבים של תשתיות תומכות בניה בהתאם למגמה הכללית בחיפה.
 • החלפה ושדרוג של קווי מים וביוב בהתאם לצרכים השוטפים ולתכנית העבודה ,בדגש על הרחבת השימוש בטכנולוגיות החלפת צנרת ללא חפירה. 
 • החלת הקמה של המרכז לאספקת מים בגבעת זמר שיכלול איגום בהיקף של 15,000 מ"ק , ותחנת שאיבה אשר תספק מים לרכס הכרמל.
 • המשך ביצוע עבודות קו סניקה לביוב , אשר יזרים שפכים של טירת הכרמל ומערב העיר חיפה למט"ש ניר עציון.
 • בתחום האחזקה ימשיך התאגיד להתייעל ביחד עם שיפור השירות לצרכן.
 • בתחום המידע - המשך הקמת בסיס מידע ממוחשב על תשתיות המים והביוב.
 • בתחום איכות השפכים יורחבו הניטור ויוכנסו טכנולוגיות מתקדמות לבקרת שפכי התעשייה בחיפה.
 • בתחום המתקנים יושלמו  שיפורים טכנולוגיים במערך המים, הביוב והשאיבה שיביאו להגדלת אמינות השירות וחיסכון אנרגטי וכספי נוסף.


מאז הקמתו של התאגיד ,השקיע התאגיד בתשתיות מעל 500 מיליון ₪ 
בשיקום ופיתוח תשתיות מים וביוב!!
                              

 

עבור לתוכן העמוד